Home / Diğer Konular / Kültür ve Medeniyet Arasındaki Farklar

Kültür ve Medeniyet Arasındaki Farklar

Kültür ve medeniyet arasındaki farklar nelerdir? Kültür nedir, medeniyet nedir?Kültür ve medeniyet arasındaki farklarÖncelikle Kültür ile Medeniyet arasındaki ilişkiden bahsedelim.İkisi arasında karşılıklı ve sürekli ilişkiler bulunmakla birlikte aslında birbirinden farklı olan şeylerdir. Medeniyet, milletlere ait bazı kültür değerlerinin, birçok millet tarafından benimsenerek ortak duruma gelmiş durumun bütününe verilen addır. Bu ortak değerlerin kaynağı farklı kültürlerdir. Söz gelişi Türkler, Araplar ve İranlılar birbirlerinden farklı kültürlere sahip oldukları, hatta bunlarda, İslam dininin uygulanışı bile önemli ayrılıklar gösterdiği halde , genel dünya görüşleri, İslam hukuku, edebiyat ve, sanat anlayışları bakımından milli değerlerin dışına taşarak onları birbirleri ile uyumlu kılan ve İslam medeniyeti alanı içinde toplayan ortak özellikleri olmuştur.Batı medeniyeti denince, bu medeniyete mensup Hristiyan toplumların manevi-sosyal değerleri ile müspet bilime dayalı teknik akla gelir. Bu toplumlar, müspet bilimlerde aynı anlayışa sahip oldukları, tekniği yaratıp geliştirmede birbirine çok yakın yollar izledikleri halde, konuştukları diller, adetleri, gelenekleri, ahlak anlayışları, edebiyat ve folklorları aynı değildir. Hepsi de aynı dine bağlı olmalarına rağmen, din karşısındaki tutumları da birbirinden farklıdır. Aralarındaki bu ayrılıklara rağmen, bu iki kavram medeniyet karşılıklı bir etkileşim halindedir. Çünkü, her ikisinin gelişimi de birbirini olumlu yönde etkilemektedir.

Aralarındaki Farklar

1. Kültür yaşanılır, medeniyet öğrenilir. 2. Kültür toplumu;medeniyet bireyi öne çıkarır.3. Kültür kimi zaman akıl dışı olabilir ; medeniyet ise her zaman aklı rehber edinir.4. Kültür bazı durumlarda sert ve kıyıcı olabilir ;medeniyet ise her durumda anlayışlı ve hoşgörülüdür.5. Kültür milli ; medeniyet ise milletler arasıdır.6.Kültürü biçimlendiren duygular içten ve yürekten geldikleri için görülmeleri, incelenmeleri pek güçtür. Medeniyet ise hariçte belirmiş kavramlardan, kurallardan kısaca birçok kurumlardan meydana gelmiş olup objektif bir gözle bakılma imkanına sahip olduğundan daha kolay araştırılabilir.

Hakkında: Meric Demir

En sevilen editor

Ayrıca Buna Göz Atabilirsiniz.

Disk Fren Nasıl Çalışır

Disk Fren Nasıl Çalışır? Araçların en çok gerekli olan özelliklerinden biri de fren sistemleridir. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir