Home / Diğer Konular / Osmanlı ve Roma İmparatorluğu Aralarındaki Farklar

Osmanlı ve Roma İmparatorluğu Aralarındaki Farklar

Osmanlı İmparatorluğu Türk-Arap medeniyetlerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Fakat meydana gelen bu devletin kurulduğu ve şekillenmeye başladığı coğrafyada büyük bir güç olan Bizans İmparatorluğu çok etkilemiştir.Bu etkileşim bazı farklılıkları ve benzerlikleri beraberinde getirmiştir. Biz aralarındaki farkları ele alalım.Osmanlı İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu Aralarındaki Farklar

Osmanlı İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu Aralarındaki Farklar

  1. Bizans’ın İmparatorluk kavramı Roma ve Helen kaynaklıdır. Tanrı ve imparator anlayışı ve uygulanması Hristiyanlaşmış haldedir. İmparator, Tanrı idaresiyle gönderilmiş bir kişidir. Tanrı’nın seçilmiş kuludur ve onun himayesinde hüküm sürmektedir. Kilise ve imparator bir bütündür. Kimse bunu sorgulayamamaktadır. Buna cüret bile edememektedir. Bu imparatorluk tüm devletlerin, kavimlerin içinde bulunduğu orta çağ hiyerarşisinin başındadır. Fakat Osmanlı İmparatorluğunda Tanrı – İmparator ilişkisi kesinlikle yoktur. Tanrı tektir. Doğmamıştır. Fakat Kut anlayışı denilen yönetimin belli bir aileden gelen kutsal bir kanda olduğu görüşü vardır. Osmanlı’daki Halifelik ve Şeyhülislamlık Bizans’ta imparator üzerinde toplanmıştır.
  2.  Devlet yönetiminde de bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Osmanlı İmparatorluğu’nda veraset sistemi varken, Bizans İmparatorluğu’nda veraset sisteminin yanında İmparatoriçenin de varlığı ve başa geçebileceği görülmektedir.Osmanlı İmparatorluğu’nda kadınlara  hiç söz hakkı verilmemiştir.
  3. Osmanlı Devleti’nde divanda ve yönetimde söz sahibi olabilen kişiler Enderun denen son derece kaliteli eğitim veren bir kurum tarafından yetiştirilip Liyakat sistemine göre divana katılırken, Bizans’ta böyle bir durum yoktur.
  4. Bizans İmparatorluğunda dinin ve dolayısıyla kilisenin öneminden bahsetmiştik.Hristiyanlığın resmen kabulünden sonra kiliseye karşı İmparatorluk zaman zaman önlem almaya çalışsa da kilisenin yönetimdeki etkisinin hiçbir zaman önüne geçememiştir. Kilise her zaman saygınlığını korumuştur. Patriklerin ve rahiplerin gizli ortaklıkları ve oyunları sayesinde kilise her zaman bir adım önde olmuştur. Osman Gazi’nin kurmuş olduğu devletin dini İslam olduğu için böyle durumlarla karşılaşılmamıştır. Fakat padişah dine karşı sorumludur ve soyu kutsaldır.

Hakkında: Meric Demir

En sevilen editor

Ayrıca Buna Göz Atabilirsiniz.

Disk Fren Nasıl Çalışır

Disk Fren Nasıl Çalışır? Araçların en çok gerekli olan özelliklerinden biri de fren sistemleridir. Bu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir