Home / Diğer Konular / Realizm ve Sürrealizm Arasındaki Farklar

Realizm ve Sürrealizm Arasındaki Farklar

Öncelikle realizm ve sürrealizm nedir buna bir bakalım.Realizm nedir? Realizm ve sürrealizm arasındaki farklar nelerdirRealizm diğer adıyla gerçekçilik Romantizm akımına bir tepki olarak doğmuştur. Birçok edebi akımda olduğu gibi realizmde de edebi yapı söz konusudur. Realizmde pozitivizmin sahip olduğu neden-sonuç ilişkisi yer almaktadır. Sanatı ve edebiyatı aklın liderliği ve gerçeklik ile ele almıştır. Realist eserler çoğu zaman bilimsel bir deneyi andıran bir atmosfer içinde açık açık neden-sonuç ilişkisini okuyucuya vermektedir.”Sanat için sanat.” anlayışı ile hareket eden realist sanatçılar, toplumu değiştirme amacı gütmeden sadece olanı anlatır.Sürrealizm diğer adıyla gerçeküstücülük, Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. Akımın ortaya çıkmasındaki en büyük etmen Dadaizm akımıdır. Sürrealistlere göre bilinçaltı; toplum, ahlak, din ve yasa gibi zorunluluk öğeleri ile oluşur.Psikanaliz yöntemi esas alınarak ortaya çıkarılmış bir sanat akımı olarak bilinmektedir.Esinlenmiş olduğu Freud’un görüşlerine göre insanoğlu dışarıdan edindiği alışkanlıkları ve istekleri bilinçaltında toplamaktadır. Bilinçaltında toplanan bu ürünler rüya ya da yarı rüya olarak çözümlenmektedir.Sürrealistler ise bu olayı bir edebiyat akımı haline getirmiş ve bilinçaltının bilinç alanına olan üstünlüğü olarak vurgulamıştır. Yani, sürrealizm bilinçaltının bilinçalanına üstünlük kurmasıdır.

Aralarındaki farklar özetleyecek olursak şöyledir;

1. Realizm gerçeklere dayanırken sürrealizm gerçeküstücülüktür. Yani gerçeğin dışında başka gerçekler arama gayesindedir.2. Sürrealizm büyük ölçüde Freud’un psiko analitik kuramından faydalanıp bu kuramı kendine temel almışken realizm böyle bir kuramı temel almamıştır. Realizm gerçeklere dayanan bir edebi akımdır.3. Sürrealizm realizme tepki olarak ortaya çıkmışken realizm romantizmin aşırı duygusal özelliklerine tepki olarak doğmuştur.4. Realizmin ortaya çıkışında bilimin önem kazanması bilim adamlarının buluşlarını kanıtlaması esas alınmışken sürrealizmde bu gerçekler kabul görmeyip insan davranışının psikolojik temelleri üzerinde daha fazla durulmuştur.5. Sürrealizm biraz kişinin içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. Realizmde içinden geldiği gibi değil de hayatın gerçekleri üzerine bilim üzerine ortaya çıkan bir akımdır.6. Realizmde kişinin eserlerine duygu, düşünce ve hayallerini karıştırması, eserini buna göre yazması söz konusu değilken sürrealizmde kişinin içinden gelen duygu , düşünce ve istekler ön planda tutulur.7. Realizm bir akım olarak her zaman akıl ile ilgili olan şeyin yanındadır. Sürrealizm akıl ve mantığın dışında bir seyir takip eder.
alıntı aralarindakifarklar

Hakkında: Meric Demir

En sevilen editor

Ayrıca Buna Göz Atabilirsiniz.

Disk Fren Nasıl Çalışır

Disk Fren Nasıl Çalışır? Araçların en çok gerekli olan özelliklerinden biri de fren sistemleridir. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir