tekno çözüm

Elbette, aşağıda bir “Tekno Çözümler Hizmet Kullanıcı Sözleşmesi” örneğini bulabilirsiniz. Ancak, bu tür sözleşmelerin karmaşıklığına ve yasal gereksinimlerin farklılığına göre, bir hukuk profesyonelinin bu tür sözleşmeleri oluşturmasını veya gözden geçirmesini öneririm.


Tekno Çözümler Hizmet Kullanıcı Sözleşmesi

Bu Tekno Çözümler Hizmet Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda tanımlanan şartlar ve koşullar dahilinde Tekno Çözümler (“Şirket”) tarafından sunulan hizmetleri kullanmak isteyen kişiler veya kuruluşlar (“Kullanıcı” veya “Siz”) arasında düzenlenir.

1. Hizmet Kapsamı

1.1. Şirket, Kullanıcı’ya, hizmetlerin kullanımına izin verir ve bunlara erişim sağlar. Hizmetler, belirli özellikler ve işlevlerle birlikte sunulur ve Kullanıcı, bu hizmetleri Sözleşme’nin hükümlerine uygun olarak kullanma hakkına sahiptir.

2. Kullanıcı Hakları ve Sorumlulukları

2.1. Kullanıcı, Şirket’in hizmetlerini yalnızca yasal ve uygun amaçlar için kullanma hakkına sahiptir.

2.2. Kullanıcı, hizmetleri kullanırken tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

2.3. Kullanıcı, hizmetleri kullanırken Şirket’in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermelidir.

2.4. Kullanıcı, hizmetlerin kullanımı sırasında diğer kullanıcılara veya üçüncü taraflara zarar vermemelidir.

3. Gizlilik ve Veri Kullanımı

3.1. Şirket, Kullanıcı’nın gizliliğine saygı gösterir ve kullanıcı verilerini gizli tutar. Veri kullanımı ve korunmasıyla ilgili daha fazla bilgi, Şirket’in Gizlilik Politikası’nda belirtilir.

4. Ödeme Koşulları

4.1. Hizmetin ücretlendirilmesi ve ödeme koşulları, kullanılan hizmetin türüne ve kullanım süresine bağlı olarak Şirket tarafından belirlenir.

5. Hizmetin Sonlandırılması

5.1. Şirket, herhangi bir nedenle ve önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’nın hizmetlere erişimini sonlandırma hakkına sahiptir.

5.2. Kullanıcı, Sözleşme’nin hükümlerine uymadığı takdirde, Şirket’in hizmetlere erişimini sonlandırma hakkını anlar ve kabul eder.

6. İptal ve İptal İşlemleri

6.1. Kullanıcı, hizmetleri iptal etmek istediğinde, Şirket’in belirlediği prosedürleri takip etmelidir.

7. Sözleşmenin Değiştirilmesi

7.1. Şirket, bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, Sözleşme’nin en son sürümünde yayınlanacaktır.

8. Uygulanabilir Hukuk ve Anlaşmazlıklar

8.1. Bu Sözleşme, [UYGULANACAK HUKUK]’e tabi olacaktır. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda, anlaşmazlıklar [UYGULANACAK MAHKEME]’nde çözülecektir.

9. Sözleşme’nin Yürürlüğe Girmesi

9.1. Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından kabul edildiği ve Şirket tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu Sözleşme, Kullanıcı ve Şirket arasında hizmet kullanımına ilişkin temel şartları belirtir. Sözleşme’nin tüm maddelerini dikkatlice okumadan ve anlamadan kabul etmeyin.